เครื่องติดสติกเกอร์แบบสายพาน (Belt Conveyor Labeling Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในการติดสติกเกอร์ลงบนสินค้า โดยมีสายพานที่ใช้ส่งสินค้าผ่านช่องติดสติกเกอร์ ซึ่งมักใช้ในการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในปริมาณมาก เช่น ขวดน้ำอัดลม ขวดเครื่องปรุง หรือกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร