เครื่องตรวจจับโลหะสำหรับสายพานลำเลียงในการผลิตอาหารเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อตรวจจับสารเจือปนโลหะในผลิตภัณฑ์อาหารขณะที่มันเคลื่อนที่ตามสายพานลำเลียง เครื่องนี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของอาหารโดยป้องกันสารเจือปนโลหะจากการเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สุดท้าย