เครื่องซีลสายพานแนวตั้ง (Vertical Belt Sealing Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในการซีลปากถุงหรือซองบรรจุภัณฑ์ที่มีแนวตั้ง โดยมักใช้ในการบรรจุสินค้าที่มีลักษณะยาง หรือสารเหลว เครื่องนี้มักใช้ในการซีลสินค้าในซองแบบแนวตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถปรับความถี่ของการซีลได้ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์