เครื่องซีลสายพานต่อเนื่องแนวนอนเป็นเครื่องที่ใช้ในการซีลถุงหรือช่องบรรจุสินค้า การทำงานเป็นแนวนอน และกระบวนการซีลเป็นต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าเครื่องสามารถทำการซีลได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดระหว่างการซีลถุงหรือช่องบรรจุ