เครื่องซีลฝาฟอยล์อัตโนมัติ (Automatic Foil Lid Sealing Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการซีลฝาฟอยล์บนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ โดยมีการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เครื่องนี้ช่วยให้ฝาฟอยล์ถูกซีลอย่างแน่นหนาและป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในบรรจุภัณฑ์