เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แรงดันสูงในการฆ่าเชื้อสาเหตุโรคและจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหาร การประมวลผลด้วย HPP ใช้แรงดันสูงเพื่อสร้างอากาศกดที่มีความแข็งแรงเท่ากับ 6,000 ถึง 87,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพื่อทำลายเซลล์แบคทีเรียและจุลินทรีย์ในอาหาร โดยไม่เปลี่ยนแปลงรสชาติหรือคุณสมบัติอาหารเนื่องจากการใช้ความดันสูงนี้ไม่ใช่ความร้อน การใช้ HPP เป็นวิธีการทำลายเชื้อสาเหตุโรคในอาหารที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด โดยมักนำมาใช้กับอาหารสดหรืออาหารที่ไม่ได้รับการปรุงสุกลงด้วยความร้อน เช่น สลัดผักหรือน้ำผลไม้สด