เครื่องคั้นแยกกากแบบเกลียวอัดสแตนเลส (Decanter Centrifuge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการคั้นแยกของเหลวและของเหลวหนืดจากกากหรือสารอื่น ๆ โดยใช้หลักการของการหมุนทรงกลมอย่างรวดเร็ว เครื่องนี้มักถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหาร, เคมี, น้ำตาล, น้ำมัน, น้ำเสีย, และอื่น ๆ

ลักษณะและการทำงานของเครื่องคั้นแยกกากแบบเกลียวอัดสแตนเลสประกอบด้วย:

1. **ถังเกลียว**: เครื่องมักประกอบด้วยถังเกลียวที่มีลักษณะทรงกระบอกที่หมุนรอบแกน ซึ่งสร้างแรงเสียดทานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการคั้นแยกของเหลวและของเหลวหนืด

2. **การควบคุมความเร็ว**: ความเร็วในการหมุนของถังเกลียวสามารถปรับได้ เพื่อให้การคั้นแยกมีประสิทธิภาพและความถูกต้องตามความต้องการของกระบวนการ

3. **ปุ่มควบคุม**: เครื่องมักมีระบบควบคุมที่สามารถปรับค่าต่าง ๆ เช่น ความเร็วหมุน, ระดับแรงเสียดทาน, และการหมุนในทิศทางตรงกันข้ามได้ ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งกระบวนการคั้นแยกตามความต้องการของวัสดุที่ต้องการคั้นแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. **การคั้นแยก**: เครื่องจะหมุนในความเร็วสูงและสร้างแรงเสียดทานซึ่งทำให้ของเหลวหนืดถูกคั้นแยกจากกากหรือของแข็งที่มีขนาดเล็กลง ของเหลวหนืดจะถูกส่งออกผ่านท่อข้างขวางของเครื่อง ในขณะที่กากหรือของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าจะถูกนำออกผ่านทางท้ายของถัง

5. **การนำไปใช้**: ของเหลวหนืดที่คั้นแยกออกมาจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการถัดไป ในขณะที่กากหรือของแข็งที่คั้นแยกออกมาอาจถูกนำไปใช้ในการประมวลผลหรือทิ้งทิ้งตามความเหมาะสม

6. **ประสิทธิภาพและประโยชน์**: เครื่องคั้นแยกกากแบบเกลียวอัดสแตนเลสมักมีประสิทธิภาพสูงในการคั้นแยกของเหลวและของเหลวหนืดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความชื้นในวัสดุลงได้ เช่นเครื่องคั้นแยกกากแบบเกลียวอัดสแตนเลสช่วยให้สามารถแยกน้ำเติมและน้ำมันจากกากอัดสแตนเลสได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยทำให้ผลิตภัณฑ์สุกภาพและมีคุณภาพสูงขึ้น และยังช่วยลดความเสียหายของวัสดุที่ไม่ต้องการอีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อกระบวนการผลิตและความสะดวกสบายในการจัดการของโรงงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ