เครื่องขัดทำความสะอาดถั่ว (Bean Polishing Machine) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดเคลือบฝุ่นหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ ออกจากเมล็ดถั่ว เครื่องนี้มักใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง หรือถั่วเหลือง เพื่อทำให้มีความสะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อการบรรจุหรือการนำไปใช้งานต่อไป