เป็นระบบท่อไล่อากาศที่ติดตั้งบริเวณเครื่องซีลกระป๋อง เพื่อช่วยในกระบวนการหลอมปิดปากกระป๋องอาหาร โดยท่อนี้จะช่วยในการนำอากาศร้อนและความชื้นออกจากกระป๋องในขณะที่กระป๋องถูกปิดและประทุน ซึ่งมีผลในการลดความร้อนภายในกระป๋องเพื่อป้องกันการสกัดซึมและช่วยให้กระบวนการปิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยลดกลิ่นอาหารที่ส่งออกมาจากกระป๋องในขณะปิดปาก ทำให้สภาพแวดล้อมในบริเวณการทำงานมีความสะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น