ถังสกัดแบบหมุนเวียนเป็นชนิดของหม้อน้ำที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมสำหรับการสกัดสารจากวัตถุดิบโดยใช้สารละลายหรือสารสกัดอื่น ๆ ทั่วไปมักถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการผสม การหมุนเวียน และการสกัดสารที่ต้องการจากวัตถุดิบ

คุณลักษณะหลักของถังสกัดแบบหมุนเวียนรวมถึง:

1. **ระบบวงจร**: ถังเหล่านี้มักมีระบบวงจรที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายสารละลายหรือสารสกัดไปรอบๆในถัง เพื่อให้การผสมและการสัมผัสระหว่างสารละลายกับวัตถุดิบเป็นไปอย่างครบถ้วน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด

2. **กลไกการผสม**: เพื่อเสริมการผสมและการสกัด ถังสกัดแบบหมุนเวียนมักมีกลไกการผสมเช่น พาดเดิม อิมเพลอร์ หรือพร็อพเพลอร์ ซึ่งช่วยในการทำลายวัตถุดิบและส่งเสริมการถ่ายโอนสารไปยังสารละลาย

3. **ระบบควบคุมอุณหภูมิ**: มีถังสกัดแบบหมุนเวียนบางรุ่นที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการสกัด การควบคุมอุณหภูมิสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดได้ โดยเฉพาะสำหรับกระบวนการที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

4. **ระบบควบคุมแรงดัน**: ในบางกระบวนการสกัด การควบคุมแรงดันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ถังสกัดแบบหมุนเวียนอาจมีระบบควบคุมแรงดันเพื่อรักษาเงื่อนไขแรงดันที่เหมาะสมตลอดกระบวนการสกัด

5. **รูปแบบนำเข้าและรูปแบบนำออก**: ถังสกัดแบบหมุนเวียนมักมีรูปแบบนำเข้าและรูปแบบนำออกสำหรับการนำเข้าและการนำออกวัตถุดิบ สารละลาย และสารที่สกัดได้ รูปแบบเหล่านี้อาจมีวาล์วหรือกลไกควบคุมอื่นๆเพื่อควบคุมการไหลของวัตถุดิบ

6. **วัสดุในการผลิต**: ถังสกัดแบบหมุนเวียนมักถูกสร้างจากสแตนเลสหรือวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อนเพื่อทนทานในเงื่อนไขการสกัดอุตสาหกรรมและให้ความทนทาน

7. **คุณสมบัติด้านความปลอดภัย**: การพิจารณาด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการอุตสาหกรรมที่มีการสกัด ถังสกัดแบบหมุนเวียนอาจมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเช่นวาล์วปล่อยแรงดัน ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ และเครื่องจักรหยุดฉุกเฉินเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

8. **ระบบทำความสะอาดและการบำรุงรักษา**: การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาง่ายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสะอาดและยืดอายุการใช้งานของถังสกัดแบบหมุนเวียน และทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเสถียร