เครื่องแยกน้ำแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Water Separator) หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าไฮโดรไซโคลน (Hydrocyclone) หรือตัวแยกไฮโดรไซโคลน (Cyclone Separator) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแยกอนุภาคของของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้แรงเหวี่ยงและแรงเซนทริฟูกัล เครื่องนี้ทำงานโดยใช้หลักการของแรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนของของเหลวในห้องทรงกระบอกหรือทรงกรวย ต่อไปนี้คือลักษณะเด่นและส่วนประกอบสำคัญของเครื่องแยกน้ำแบบแรงเหวี่ยง:

1. **ท่อรับเข้าและท่อนำออก**: เครื่องแยกน้ำมีท่อรับเข้าและท่อนำออกที่ใช้ในการนำเข้าและนำออกของผสมของของเหลวเข้าและออกจากเครื่อง ท่อรับเข้านำเข้าผสมของของเหลวเข้าสู่ห้องทำงาน ในขณะที่ท่อนำออกใช้ในการนำผลลัพธ์ที่แยกแยะออกจากเครื่อง

2. **ห้องทรงกระบอกหรือทรงกรวย**: ผสมของของเหลวถูกนำเข้าสู่ห้องทรงกระบอกหรือทรงกรวยที่เป็นทรงลูกบาศก์หรือทรงกรวย ที่นี่มีการหมุนอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงเหวี่ยงที่ทำให้อนุภาคของของแข็งที่มีความหนาแน่นมากเคลื่อนที่ไปทางผนังภายนอกของห้อง

3. **โซนการแยกแยะ**: ในห้องมีโซนการแยกแยะซึ่งเป็นที่อนุภาคของของแข็งที่มีความหนาแน่นมากจะถูกนำไปที่ผนังภายนอกด้วยแรงเหวี่ยง ในขณะที่เฟสของของเหลวที่เบากว่าจะเคลื่อนที่ไปที่ส่วนกลางของห้อง

4. **ท่อน้ำที่ไหลเข้าและไหลออก**: เฟสที่แยกแยะแล้วจะถูกส่งออกผ่านท่อน้ำที่แยกออกไปยังท่อน้ำที่ไหลเข้าและไหลออกแยกต่างหาก ท่อน้ำที่ไหลออกอยู่ใกล้กับส่วนนอกของห้องเพื่อให้อนุภาคของของแข็งที่มีความหนาแน่นมากสามารถถูกนำออกไปยังช่องน้ำที่ไหลออก

5. **เครื่องมือค้นหาสมบัติเวอร์เท็ก**: ในการออกแบบบางรุ่นมีการใช้เครื่องมือค้นหาสมบัติเวอร์เท็กเพื่อควบคุมรูปแบบการไหลในห้องและนำเฟสที่แยกแยะไปยังท่อที่เหมาะสม

6. **พารามิเตอร์ที่สามารถปรับได้**: ประสิทธิภาพของเครื่องแยกน้ำแบบแรงเหวี่ยงสามารถปรับได้โดยการควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆ เช่นอัตราการไหลเข้า, รูปทรงของห้อง, และความเร็วในการหมุน ซึ่งช่วยในการปรับปรุงกระบวนการแยกแยะตามความต้องการเฉพาะ

7. **การก่อสร้างวัสดุ**: เครื่องแยกน้ำแบบแรงเหวี่ยงมักถูกสร้างจากวัสดุที่ต้านทานการกัดกร่อน เช่นเหล็กสแตนเลสหรือวัสดุพอลิเมอร์ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา (FDA) เพื่อทนทานต่อเงื่อนไขการใช้งานที่รุนแรงและรักษาความยาวนาน

8. **การบำรุงรักษาและทำความสะอาด**: เครื่องแยกน้ำมีการออกแบบให้ง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาด บางรุ่นอาจมีส่วนที่ถอดออกหรือประตูเข้าใช้เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและซ่อมบำรุง

เครื่องแยกน้ำแบบแรงเหวี่ยงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, อุตสาหกรรมเคมี, การบำบัดน้ำเสีย, และการทำเหมือง สำหรับการใช้งานเพื่อการแยกแยะอนุภาคของของแข็งออกจากของเหลวในกระบวนการอุตสาหกรรมที่หลากหลาย