by satit.t satit.t

เรามาดูวิธีการผลิตผงซักฟอกของแบรนด์เปาที่มีประวัติอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน

การผลิตผงซักฟอก มีขั้นตอนดังนี้

1.การนำผสมส่วนผสมออกมาเป็นของเหลว Slurry

2.นำของเหลวปั๊มผ่านหัวฉีดมาอบในสเปรย์ดรายออกมาเป็นผงซักฟอก

Drying tower หออบหรืออีกชื่อนึง Drying chamber ห้องอบแห้ง แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่จึงเรียกเป็นหอ Tower

ของเหลวละอองฝอยจะตกลงมาเจอกันลมร้อนที่ผลิตด้วย LNG

ทางเปาได้นำลมร้อนในระบบวนกลับมาเข้าหออบซ้ำ ทำให้ลดค่าเชื้อเพลิงไปได้ถึง10%

การผลิตปริมาณมากในเครื่องสเปรย์ดรายนั้นการลดค่าเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนหลัก

ทำให้ลดต้นทุนการผลิตไปได้มาก

3.ผงที่ได้จะนำมาคัดเลือกขนาดของแล้ว

4.นำผงซักฟอกมาเติมกลิ่น หรือส่วนประกอบช่วยซักแบบต่างๆ

5.นำไปบรรจุเข้าซอง ซีลปากถุงและนำไปลงกล่องพร้อมขนส่ง

โรงงานผงซักฟอกเปาเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่น่าทึ่งมากๆ สามารถผลิตได้ 1 ถุงต่อวินาที

แต่ใช้คนควบคุมการผลิตเพียง2คน ด้วยเทคโนโลยี SCADA ทำให้สามารถควบคุมการผลิตทั้งระบบ

ได้จากห้องควบคุม โดยไม่จำเป็นต้องมีคนควบคุมอยู่หน้าเครื่องจักรต่างๆ

แม้แต่การล้างเครื่องสเปรย์ดรายแบบดั่งเดิมที่ใช้คนเข้าไปฉีดล้างในหออบ

ก็เปลี่ยนมาเป็นการล้างด้วยระบบ spraying อัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้คนล้างเลย

แม้ว่าการผลิตแบบอัตโนมัติทั้งหมดช่วยให้ทำงานได้ง่ายสะดวก ลดปริมาณคนงาน

แต่การทำระบบอัตโนมัติมีราคาสูง จึงไม่เหมาะกับการผลิตปริมาณน้อยถึงปานกลาง

การผลิตควรเป็นการผลิตเหมือนเดิมในปริมาณที่มากเป็นเวลาต่อเนื่อง

หากผลิตน้อยไปจะไม่คุ้มต่อการเดินเครื่องและการลงทุนเครื่องจักรอย่างสเปรย์ดราย

ในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือกลางเหมาะกับสเปรย์ดราย semi-automatic

มีการเดินเครื่องสเปรย์ดราย 6-7 ชั่วโมงต่อวัน

 

ขอขอบคุณเสื้อร้องได้และบริษัทไลอ้อนที่เอื้อเฟื้อความรู้ดีๆ