by satit.t satit.t

ต้นกําเนิดของเครื่องสเปรย์ดราย

การทําแห้งแบบพ่นฝอยเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเปลี่ยนของเหลวเป็นผง เป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการทําให้เป็นละอองของอาหารเหลวหรือวัตถุดิบเหลวเปลี่ยนเป็นหยดละอองฝอยซึ่งจะถูกทําให้แห้งเพื่อสร้างผง เครื่องสเปรย์ดรายซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ใช้ในกระบวนการนี้มีประวัติที่ยาวนานย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

การพัฒนาในช่วงเริ่มต้น
แนวคิดของการทําแห้งแบบพ่นฝอยสามารถสืบย้อนไปถึงศตวรรษที่ 19 เมื่อมีการทดลองครั้งแรกกับกระบวนการคล้ายการทําแห้งแบบพ่นฝอย ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีการทำการพ่นฝอยอย่างจริงจังจนกระทั้งถึงช่วง ศตวรรษที่ 20 ที่งานในสาขานี้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก

นักประดิษฐ์นวัตกรรม
หนึ่งในผู้บุกเบิกในการพัฒนาเครื่องสเปรย์ดรายคือซามูเอลเพอร์ซี่ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เพอร์ซีได้ทําการทดลองกับ “อุปกรณ์บด” เพื่อทําให้นมแห้ง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1920 การทําแห้งแบบพ่นฝอยเริ่มถูกนํามาใช้ในเชิงพาณิชย์
ในปี ค.ศ. 1924 เพอร์ซี่พร้อมกับเพื่อนร่วมงานของเขาลอยด์คลัฟได้จดสิทธิบัตรวิธีการพ่นแห้งนม วิธีการของพวกเขาคือการฉีดพ่นนมเข้าไปในห้องอุ่นซึ่งจะทำให้นมเกือบแห้งในทันทีทําให้เกิดผงละเอียด นี่เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ของการทําแห้งแบบพ่นฝอย

อุตสาหกรรมและความก้าวหน้า
อุตสาหกรรมการทําแห้งแบบพ่นฝอยเริ่มขึ้นในทศวรรษที่ 1930 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์นมผง บริษัทต่างๆ เช่น Dairy Research Laboratories ในสหรัฐอเมริกาและ British Food Manufacturing Industries ในสหราชอาณาจักรซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี

การใช้งานที่ทันสมัย
ปัจจุบัน การทําแห้งแบบพ่นฝอยถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ยา และเคมีภัณฑ์ ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผง เช่น นมผง กาแฟสําเร็จรูป และรสผง เป็นต้น

บทสรุป
เครื่องทําแห้งแบบพ่นฝอยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าศตวรรษ จากจุดเริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ไปจนถึงการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสมัยใหม่เครื่องทําแห้งแบบพ่นได้รับความก้าวหน้าที่สําคัญทําให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน

 

แหล่งอ้างอิง

• Cook, E.M, and DuMont, H.D. (1991) Process Drying Practice, McGraw-Hill, Inc., ISBN 0-07-012462-0
• Encyclopedia.com. (n.d.). Spray Drying. https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/chemistry/chemistry-general/spray-drying
• Keey, R.B., (1992). Drying of Loose and Particulate Materials 1st ed., Taylor & Francis, ISBN 0-89116-878-8
• Dehydration of foods. (1963). Food Engineering.