by satit.t satit.t

เครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กในระดับแล็ปทดลอง มีความจำเป็นต่องานวิจัยหลายส่วน

วัตถุดิบบางชนิดเป็นของหายาก หรือมีราคาสูง หรือผลิตได้ยาก

เพราะฉะนั้น การที่จะนำวัตถุดิบมาสเปรย์ดรายจำเป็นต้องใช้เครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กมาก

หากนำวัตถุดิบป้อนเข้าเครื่องในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับขนาดเครื่องสเปรย์ดราย

จะทำให้ผงแห้งจากการทำให้แห้งด้วยสเปรย์ดรายไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี

การออกแบบเครื่องเครื่องสเปรย์ดรายขนาดเล็กขนาดเล็กนั้นมีความยากอยู่หลายส่วน

อันดับแรก การพ่นฝอยปริมาณน้อยมาก น้อยกว่า1ลิตรต่อชั่วโมง

หัวฉีดแรงดันต้องใช้ปั๊มน้ำแรงดันปั๊มน้ำผ่านหัวฉีด หากวัตถุดิบเหลวน้อยเกินจะไม่สามารถปั๊มออกไปได้

จึงต้องหาวิธีอื่นในการทำให้ของเหลวสามารถพ่นละอองฝอยได้

อันดับที่สอง ขนาดถังอบแห้งที่เล็กทำให้ละอองของเหลวจะถูกพ่นไปติดกับผิวถังด้านใน

หากของเหลวไปเกาะตามขอบถังอบจะทำให้การสเปรย์ไม่ออกมาเป็นผงแห้งที่ดี

อีกทั้งการไปติดอยู่ในขอบถังอบแห้งนานจะทำให้วัตถุดิบสัมผัสกับความร้อนนานเกินไปจนอาจเสียได้

ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถทำให้ตัวถังใหญ่เกินไปได้เพราะจะทำให้ความร้อนไม่ทั่วถึง