by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยเข้มข้นจากน้ำผัก

1. น้ำผัก

2. นำเข้าเครื่อง FALLING FILM EVAPORATOR

3.ผลิตภัณฑ์น้ำผักเข้มข้นที่ได้