by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยแอลกอฮอล์ และ สเปรย์ดรายผง จากน้ำกวาวเครือขาวสกัด

ขั้นตอนการระเหยแอลกอฮอล์ และ สเปรย์ดรายผง จากน้ำกวาวเครือขาวสกัด


1.กวาวเครือขาวที่นำมาแปรรูป


2..แปรรูปด้วย เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ

3.ผลิตภัณฑ์น้ำกวาวเครือขาวที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

5.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำกวาวเครือขาวสกัดที่ได้