by author1 author1

ขั้นตอนการสเปรย์ดรายผงจากกระชายขาว

ขั้นตอนการสเปรย์ดรายผงจากกระชายขาว

สกัดกระชายขาวด้วยแอลกอฮอล์ และการกลั่นแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้

1.กระชายขาวที่นำมาแปรรูป


2.กระชายขาวที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากกระชายขาวที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ

5.ผลิตภัณฑ์สารสกัดกระชายขาวที่ได้

6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงกระชายขาวที่ได้