by author1 author1

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากกลีบบัวอบแห้ง

ขั้นตอนการต้มสกัด,ระเหยเข้มข้น,แปรรูปผงจากกลีบบัวอบแห้ง

1.กลีบบัว

2.นำเข้าหม้อต้มสกัด

3.ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวเข้มข้นที่ได้

4.นำเข้าเครื่อง FALLING  FILM  EVAPORATOR

5. ผลิตภัณฑ์น้ำกลีบบัวเข้มข้นที่ได้

6. นำเข้าเครื่อง SPRAYDRYER

7. ผลิตภัณฑ์ผงกลีบบัวอบแห้งที่ได้