by author1 author1

เพื่อมอบทุนการศึกษา

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้ำ คลองเปรมประชากร กลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี”

เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากร

ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี