by author1 author1

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลัง ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดสัมมนาหลักสูตร “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า”ครั้งที่ 56

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลัง ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดสัมมนาหลักสูตร “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า”       ครั้งที่ 56 โชว์ศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักร ดันการเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ขยายช่องทางการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมการแปรรูป

 

วันที่ 21 ก.พ.67 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สมาคมเครื่องจักรกลไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ , ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ,บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาหลักสูตร “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า”ครั้งที่ 56  โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายถวิล สุวรรณมณี บก.ข่าวอาวุโสสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสีวลี ศิลปวรศาสตร์ ผู้แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 อาจารย์สมบัติ ระยับสุขสถิต สภาอุตสาหกรรมแห่งแระเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

ภายในงานสัมมนาครั้งนี้มีหลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก อาทิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี ,กรมวิชาการเกษตร ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ,สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ,ธนาคาเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สาขารังสิต ,สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,สถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,บริษัทภาคเอกชน ,ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนนักศึกษา

โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้รับฟังการบรรยายจากคุณสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการบริหาร บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า” , การบรรยายเรื่อง เครื่องจักร Hi – Speed Extractor , Hi -Nutrition Evaporator ,Hi-Yield Spray Dryer” ,การบรรยายเรื่อง “เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย ( Spray Dryer ) ที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร” , ขั้นตอนการแปรรูป ด้วยเครื่องจักร Hi-Speed Extractor,Hi-Nutrition Evaporator, Hi-Yield Spray Dryer พร้อมชมการสาธิตผลิตผงแห้งด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ GMP เยี่ยมชมเครื่องจักรต่างๆที่ทันสมัย

สำหรับ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซึ่งเป็นวิธีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้าเกษตร อาหาร ยา สมุนไพร และเคมีภัณฑ์ ซึ่งการแปรรูปจะช่วยยืดอายุของสินค้าให้ยาวนานโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่า เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมแปรรูปทุกประเภท ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแห่งนี้ หน่วยงาน องค์กรรัฐ และเอกชนต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้จำนวนมาก

อีกทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้กับสินค้าเกษตรในด้านการแปรรูป สามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับภาคธุรกิจเกษตร ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของคนไทย

 

 

ซึ่ง บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ผลิตและจำหน่าย ส่งออกเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง ทนทาน ราคาถูกกว่าต่างประเทศหลายเท่า อีกทั้งได้รับรางวัล ตลอดจนหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเสมอมา ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพเครื่องจักรและชี้วัดศักยภาพความรู้ ความสามารถของยูโรเบสท์ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริง

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย เปิดเผยว่า เราให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรมาโดยตลอด เรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแปรรูป เรามีสถาบันเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม สิ่งที่อยากจะให้ภาคเกษตร หรือภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงผู้ประกอบการ ประชาชนตระหนักคือว่าสินค้าที่นำมาสามารถถ้าสามารถขายสดได้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ในบางช่วงที่ขายไม่หมดก็มีทางเลือกเสริม คือการนำไปแปรรูปเพื่อให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าต่อไป และในส่วนของซัพพลายเชนการแปรรูปเราหนีไม่พ้นต้องนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยีทั้งหลายที่จะเข้ามาเติมเพื่อให้มีการต่อยอด ให้เพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด ที่เหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นความสำคัญของการใช้เครื่องจักร โดยเฉพาะ ยูโรเบสท์ เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯได้ตราสัญลักษณ์ made in thailand แสดงว่าเป็นสินค้าไทยทำ เป็นการการันตีได้ส่วนหนึ่งว่าจะสามารถมาช่วยเติมในส่วนที่เรายังขาดอยู่บางส่วน แม้กระทั่งต่างชาติก็ให้ความสนใจในเครื่องจักร ซึ่ง บ.ยูโรเบสท์ ให้ความใส่ใจในมาตรฐาน และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนที่จะนำมาต่อยอดร่วมกัน เพื่อจะร่วมก้าวไปสู่สากลและเพิ่มมูลค่าในประเทศด้วย ซึ่งผมเห็นยูโรเบสท์ลักษณะอย่างนี้ ในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับ.