by author1 author1

สัมมนาครั้งที่ 57 “การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล”

สัมมนาครั้งที่ 57

“การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปสู่สากล”

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

> Hi-Speed Extractor

> Hi-Nutrition Evaporator

> Hi-Yield Spray Dryer

> Hi-Yield Essential Oil Distiller

 

ประธานเปิดงาน

นายวันนี  นนท์ศิริ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

นายสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการ

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567

เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ.พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)

 

ลงทะเบียนก่อน 09.00น. ลุ้นรับรางวัล

คูปองเงินสด 2,000-5,000 บาท

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร. 02-5742275

081-8072275 / 093-1402275 / 093-1242275

อีเมล : spraydrytech@gmail.com

www.eurobest.co.th