by author1 author1

อุตสาหกรรม Industry Fair แฟร์

อุตสาหกรรม Industry Fair แฟร์

อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ ปั้นแต่งโตไว ด้วยดีพร้อม

การเพิ่มมูลค่าผสิตผลทางการเกษตร ด้วยการแปรรูป โดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโสยีขั้นสูง

HI-SPEED EXTRACTOR

HI-NUTRITION EVAPORATOR

HI-YIELD SPRAY DRYER

 

สัมมนาฟรี!

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

เวลา 13.00-15.00 น.

 

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทศโนโลยีการแปรรูป

คุณสาธร เตรียมชัยศรี

กรรมการบริหาร บจก.ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี

กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัส

คูปองเงินสด

FREE  2,000-5,000 บาท

จัดโดย

 

– ศูนย์วิจัยวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

– ศูนย์เรียนรู้เทคโนโสยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

สนับสนุนโดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

 

DIPROM MICE CENTER

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ถนนพหลโย.น อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

081-8818459