by author1 author1

ขั้นตอนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งจากน้ำแป้งถั่ว

ขั้นตอนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งจากน้ำแป้งถั่ว

1.น้ำแป้งถั่วที่นำมาแปรรูป

 

 

2.นำเข้าเครื่อง  Twin Drum Dryer

3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำแป้งถั่วที่ได้