by author1 author1

ขั้นตอนการสกัดด่วน, ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากใบย่านาง

ขั้นตอนการสกัดด่วน, ระเหยเข้มข้น และสเปรย์ดราย จากใบย่านาง


1.ใบย่านางที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด เครื่องสกัดด่วน (HI SPEED EXTRACTOR) สามารถใช้สกัดสารสำคัญจากวัตถุดิบออกมาเป็นน้ำสกัดได้อย่างรวดเร็ว

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดจากใบย่านางที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น


5.ผลิตภัณฑ์น้ำใบย่านางเข้มข้นที่ได้


6.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

7.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำใบย่านางสกัดที่ได้