by author1 author1 ไม่มีความเห็น

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นลูกผักชี

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารแต่งกลิ่นลูกผักชี

1.ลูกผักชีที่นำมาแปรรูป ต้มสกัดเป็นรูปของเหลว

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นลูกผักชีที่ได้