by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารสกัดเลือดหมู

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากสารสกัดเลือดหมู

1.เลือดหมูที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงจากสารสกัดเลือดหมูที่ได้