by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำ EM

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำ EM


1.น้ำ EM ที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำ EM ที่ได้