by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำไก่ดำสกัด

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำไก่ดำสกัด

1. ไก่ดำที่นำมาแปรรูป แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงไก่ดำที่ได้