by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารแต่งกลิ่นโยเกิร์ต

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารแต่งกลิ่นโยเกิร์ต

1.น้ำสารแต่งกลิ่นที่นำมาแปรรูป

2.แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER)  อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารแต่งกลิ่นโยเกิร์ตที่ได้