by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดแห้ว

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดแห้ว

 

1.วัตถุดิบแห้วที่นำมาแปรรูป


2.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดแห้วที่ได้