by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดกระชายขาว

1.กระชายขาวที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการต้มสกัด

2.นำเข้าเครื่อง SPRAY DRYER แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดกระชายขาวที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดกระชายขาว

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดกระชายขาว

1.กระชายขาว

2.นำเข้าเครื่อง SPRAYDRYER

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดกระชายขาวที่ได้