by author1 author1

ขั้นตอนการหั่นย่อย,คั้นน้ำ,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย,และFLUIDIZED BED GRANULATOR จาก น้ำขิง

ขั้นตอนการหั่นย่อย,คั้นน้ำ,ระเหยเข้มข้น,สเปรย์ดราย,และFLUIDIZED BED GRANULATOR จาก น้ำขิง

1. ขิงสดที่นำมาแปรรูป

2.นำเข้าเครื่องหั่นย่อยสมุนไพรแบบเห็ดหลินจือ ( LINGZHI HERB CHIPPER ) ใช้ในการหั่นผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดตามที่ต้องการ และมีขนาดที่สม่ำเสมอ เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับหั่นใบอ่อนและแข็งของสมุนไพร

3.ผลิตภัณฑ์ขิงสดหั่นย่อยที่ได้

4.นำเข้าเครื่องคั้น

5.ผลิตภัณฑ์น้ำขิงที่ได้

6.แปรรูปด้วยเครื่องระเหยเข้มข้น (FALLING  FILM  EVAPORATOR) ระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น

7. ผลิตภัณฑ์น้ำขิงเข้มข้นที่ได้

8. แปรรูปด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

9.ผลิตภัณฑ์ผงขิงที่ได้

10.แปรรูปด้วยเครื่องเกาะกลุ่ม ( FLUIDZED BED GRULATOR ) อบผงด้วยลมร้อนในตัวถังเกาะกลุ่มด้วยสารช่วยยึดเกาะ

11.ผลิตภัณฑ์ผงขิงเกาะกลุ่มที่ได้