by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยแอลกอฮอล์ และ สเปรย์ดรายผง จากน้ำกวาวเครือขาวสกัด

ขั้นตอนการระเหยแอลกอฮอล์ และ สเปรย์ดรายผง จากน้ำกวาวเครือขาวสกัด


1.กวาวเครือขาวที่นำมาแปรรูป


2..แปรรูปด้วย เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ

3.ผลิตภัณฑ์น้ำกวาวเครือขาวที่ได้

4.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

5.ผลิตภัณฑ์ผงน้ำกวาวเครือขาวสกัดที่ได้

by author1 author1

ขั้นตอนการระเหยแอลกอฮอล์จากกระชายดำ

ขั้นตอนการระเหยแอลกอฮอล์จากกระชายดำ

1.กระชายดำที่นำมาแปรรูป  แปรรูปให้เป็นของเหลวโดยการหมักแอลกอฮอล์ และแยกกากแยกน้ำ

2.แปรรูปด้วย เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ (Alcohol Recovery Evaporator) ใช้ระเหยแอลกอฮอล์นำกลับมาใช้ซ้ำ


3.ผลิตภัณฑ์สารสกัดกระชายดำที่ได้