by author1 author1

ขั้นตอนการสกัดเย็น,การระเหยแอลกอฮอล์จากน้ำต้นอ่อนทานตะวัน

ขั้นตอนการสกัดเย็น,การระเหยแอลกอฮอล์จากน้ำต้นอ่อนทานตะวัน

1.ต้นอ่อนทานตะวันที่นำมาแปรรูป

 

 

2.นำเข้าเครื่องสกัดเย็น

3.ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดที่ได้

4.เข้าเครื่อง ALCOHOL EVAPORATOR

5.ผลิตภัณฑ์น้ำต้นอ่อนทานตะวันที่ได้