by author1 author1

สิทธิบัตรเครื่องจักรของบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ทางบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับสิทธิบัตร จำนวน 4 ฉบับได้แก่
1.เครื่องสกัดด่วนน้ำสมุนไพร
2.เครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง
3.เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย
4.ชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์