by author1 author1

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-15.30 น.

สัมมนานวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

 

 

ประธานเปิดงาน

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีการแปรรูป

อ.ณัฐ  เตรียมชัยศรี
คุณสาธร  เตรียมชัยศรี

ด้วยชุดเครื่องจักรแปรรูป

Hi-Speed Extractor

Hi-Nutrition Evaporator

Hi-Yield Spray Dryer

Hi-Yield Essential Oil Distiller

**เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแปรรูป**

-ผลผลิตทางการเกษตร

-สมุนไพร

-อาหารเสริม

-หน่วยงานภาครัฐ

-สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ

-วิสาหกิจชุมชน

-หน่วยงานทางการแพทย์

-และผู้สนใจ ฯลฯ

จัดโดย  – ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

-ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

-บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

-และภาคีเครือข่าย

สนับสนุนโดย :    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สัมมนาฟรี

ลุ้นรับคูปองเงินสด 2,000 -5,000 บาท

เมื่อสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย

 

ครั้งที่ 44  เวลา 08.30-15.30 น.
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 

สนใจติดต่อ ได้ที่

โทร.02-5742275 / Fax.02-9817856

093-140-2275 / 081-736-2275 / 081-807-2275

อีเมล์ spraydrytech@gmail.com

www.eurobesttechnology.co.th