by author1 author1

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลัง ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดสัมมนาหลักสูตร “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า”       ครั้งที่ 56 โชว์ศักยภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักร ดันการเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ขยายช่องทางการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมการแปรรูป

 

วันที่ 21 ก.พ.67 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สมาคมเครื่องจักรกลไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ , ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ,บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาหลักสูตร “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า”ครั้งที่ 56  โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายถวิล สุวรรณมณี บก.ข่าวอาวุโสสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสีวลี ศิลปวรศาสตร์ ผู้แทน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 อาจารย์สมบัติ ระยับสุขสถิต สภาอุตสาหกรรมแห่งแระเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ

ภายในงานสัมมนาครั้งนี้มีหลายหน่วยงานให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก อาทิ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี ,กรมวิชาการเกษตร ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ,สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ,ธนาคาเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สาขารังสิต ,สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,สถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,บริษัทภาคเอกชน ,ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ตลอดจนนักศึกษา

โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้รับฟังการบรรยายจากคุณสาธร เตรียมชัยศรี กรรมการบริหาร บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง “เกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า” , การบรรยายเรื่อง เครื่องจักร Hi – Speed Extractor , Hi -Nutrition Evaporator ,Hi-Yield Spray Dryer” ,การบรรยายเรื่อง “เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย ( Spray Dryer ) ที่ดีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร” , ขั้นตอนการแปรรูป ด้วยเครื่องจักร Hi-Speed Extractor,Hi-Nutrition Evaporator, Hi-Yield Spray Dryer พร้อมชมการสาธิตผลิตผงแห้งด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ GMP เยี่ยมชมเครื่องจักรต่างๆที่ทันสมัย

สำหรับ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย ซึ่งเป็นวิธีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้าเกษตร อาหาร ยา สมุนไพร และเคมีภัณฑ์ ซึ่งการแปรรูปจะช่วยยืดอายุของสินค้าให้ยาวนานโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่า เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาสินค้าในอุตสาหกรรมแปรรูปทุกประเภท ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแห่งนี้ หน่วยงาน องค์กรรัฐ และเอกชนต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจเข้ามาเรียนรู้จำนวนมาก

อีกทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้กับสินค้าเกษตรในด้านการแปรรูป สามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับภาคธุรกิจเกษตร ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของคนไทย

 

 

ซึ่ง บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ผลิตและจำหน่าย ส่งออกเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง ทนทาน ราคาถูกกว่าต่างประเทศหลายเท่า อีกทั้งได้รับรางวัล ตลอดจนหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเสมอมา ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพเครื่องจักรและชี้วัดศักยภาพความรู้ ความสามารถของยูโรเบสท์ ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริง

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย เปิดเผยว่า เราให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรมาโดยตลอด เรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรแปรรูป เรามีสถาบันเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม สิ่งที่อยากจะให้ภาคเกษตร หรือภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงผู้ประกอบการ ประชาชนตระหนักคือว่าสินค้าที่นำมาสามารถถ้าสามารถขายสดได้ก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ในบางช่วงที่ขายไม่หมดก็มีทางเลือกเสริม คือการนำไปแปรรูปเพื่อให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าต่อไป และในส่วนของซัพพลายเชนการแปรรูปเราหนีไม่พ้นต้องนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยีทั้งหลายที่จะเข้ามาเติมเพื่อให้มีการต่อยอด ให้เพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุด ที่เหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นความสำคัญของการใช้เครื่องจักร โดยเฉพาะ ยูโรเบสท์ เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯได้ตราสัญลักษณ์ made in thailand แสดงว่าเป็นสินค้าไทยทำ เป็นการการันตีได้ส่วนหนึ่งว่าจะสามารถมาช่วยเติมในส่วนที่เรายังขาดอยู่บางส่วน แม้กระทั่งต่างชาติก็ให้ความสนใจในเครื่องจักร ซึ่ง บ.ยูโรเบสท์ ให้ความใส่ใจในมาตรฐาน และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชนที่จะนำมาต่อยอดร่วมกัน เพื่อจะร่วมก้าวไปสู่สากลและเพิ่มมูลค่าในประเทศด้วย ซึ่งผมเห็นยูโรเบสท์ลักษณะอย่างนี้ ในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับ.