by author1 author1

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลมากมายจากหลากหลายสาขาดังนี้

1.รางวัล SME Thailand Inno Awards 2017

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัล รางวัล SME Thailand Inno Awards 2017 ในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เนื่องจากนำเสนอเครื่อง Spray Dryer ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้แปรรูปอาหาร สมุนไพร สินค้าเกษตรทุกชนิด เช่น นม น้ำตาล น้ำผึ้ง สามารถทำให้กลายเป็นผงได้โดยไม่จับตัวเป็นก้อน และไม่ติดผนังถังอบแห้ง ถือเป็นการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ายุโรปแต่ราคาคนไทย

2.รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

3.รางวัล SMEs ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ๙

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ในกลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่จัดโดย สสว.

4.รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.2558

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าร่วมการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ในสาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูปด้วยเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย รุ่น SLD – 50 HT/CT ของบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

5.รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในการประกาศรางวัลการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๕ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี