เครื่องอบแห้งแบบสายพานต่อเนื่อง (Continuous Belt Dryer) เป็นเครื่องที่ใช้ในการอบแห้งวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ในขบวนการผลิตอุตสาหกรรม โดยมีสายพานที่ใช้ส่งผลิตภัณฑ์ผ่านอุปกรณ์อบแห้งอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบควบคุมอุณหภูมิและอากาศที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์อบแห้งอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ