เครื่องอบฟิล์มหด (Shrink Film Oven) เป็นเครื่องที่ใช้ในกระบวนการหดฟิล์มพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุสินค้า โดยทำให้ฟิล์มหดลงตามรูปร่างของสินค้า เครื่องนี้มักใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อให้มีการห่อแน่นและปกป้องสินค้าได้อย่างดี