เครื่องสับย่อยเอนกประสงค์ (Food Waste Disposer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการย่อยเศษอาหารหรือวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องการกำจัด ซึ่งมักใช้ในบ้านหรือร้านอาหารเพื่อลดปัญหาของขยะอินทรีย์ที่สะสม