เครื่องบรรจุซองชา (Tea Bag Packaging Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในการบรรจุชาในซองที่มีรูปแบบเดียวกับซองชาที่เราใช้ประจำ โดยมักใช้ในโรงงานผลิตชาหรือในร้านที่มีการบรรจุชาในซองเพื่อจำหน่าย เครื่องนี้ทำงานอัตโนมัติโดยใส่ชาลงในซอง ปิดซอง และทำการเชื่อมปากซองให้สนิท โดยที่ไม่ต้องมีการควบคุมโดยมนุษย์