เครื่องบดความละเอียดสูง (High-Precision Grinding Machine) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบดหรือเจาะวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ให้มีความละเอียดสูง โดยมักใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การผลิตชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือซับซ้อน เครื่องนี้มีการควบคุมความเร็วและความละเอียดของการบดอย่างแม่นยำ