เป็นเครื่องทำแห้งที่ใช้เทคโนโลยีการแห้งด้วยความร้อน เครื่องนี้มีลูกกลิ้งเดียวที่ใช้ในการแห้งวัตถุดิบโดยทำให้ลดความชื้นลงไปจนถึงระดับที่ต้องการ โดยมีความพิเศษตรงที่สามารถปรับความร้อนและความเร็วของลูกกลิ้งได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในการแห้งวัตถุดิบต่างๆ อย่างเช่น อาหาร, ผลไม้, หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในกระบวนการแห้งและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยรวมด้วย