เครื่องซีลสุญญากาศแนวตั้ง (Vertical Vacuum Sealing Machine) เป็นเครื่องที่ใช้ในการซีลสุญญากาศของบรรจุภัณฑ์ในท่าที่ตั้งตรงขึ้นลงตามแนวตั้ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศเข้าสู่บรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้สินค้าที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น