เครื่องกำเนิดไอน้ำ และสถานีแก๊ส Steam Boiler & Gas Station

เป็นระบบที่ใช้ในการผลิตไอน้ำโดยใช้แหล่งพลังงานไอน้ำ และแหล่งพลังงานก๊าซเพื่อให้ได้ก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งมักใช้ในโรงงานหรือสถานที่ที่ต้องการพลังงานไอน้ำและก๊าซเชื้อเพลิงสูง