by author1 author1

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับไม้รมควัน

สภาพภูมิอากาศที่ปลูกเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อรสชาติ อย่างเช่น สภาพภูมิอากาศร้อนในเท็กซัส ทำให้ไม้มีรสชาติที่แตกต่างจากสภาพภูมิอากาศร้อนในมิชิแกน

นอกจากนั้น สภาพเปลือกของไม้ ความชื้นบริเวณที่รมควัน อุณหภูมิไฟและเวลาในการอบแห้ง  ก็ส่งผลต่อรสชาติอีกด้วย แต่มีอีกอย่างนึงที่ส่งผลเช่นกัน คือ เครื่องเทศ เพราะแต่ละชนิดก็มีความเหมาะกับเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมือนกัน

รู้หรือไม่ ? ควรใช้ไม้ที่แห้ง

ไม้ที่ตัดใหม่ “ยังเขียวอยู่” จึงทำให้มียางไม้ ทำให้การเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอ อาจจะให้กลิ่นรสชาติที่แตกต่างจากไม้แห้งได้ ที่สำคัญอาจจะมีเชื้อรา แบคทีเรีย และหากเราเก็บไม้มาเอง จะต้องนำมาอบให้ความร้อนเหลือที่ 15-22%   

เปลือกไม้

ไม้บางชนิดมีเปลือกไม้มากกว่าชนิดอื่น มันอาจจะส่งผลต่อกลิ่นและรสชาติ บางคนก็จะแนะนำว่าควรกำจัดเปลือกไม้ออกก่อน  เพราะเปลือกมีอากาศมาก ความหนาแน่นน้อย ทำให้การเผาไหม้แตกต่างจากตัวเนื้อไม้ หรือบางคนอาจแนะนำว่าให้ใช้ไม้ฮิคคอรี่ดีที่สุด

ไม้ที่แนะนำมากที่สุด

ถ้าใช้ในทางครัวเรือน เราขอแนะนำ “ไม้เแอปเปิ้ล” เพราะเหมาะกับอาหารหลากหลายชนิดและถ้าเป็นแบบเป็นก้อนก็ยิ่งดีเลยล่ะ  เพราะให้การเผาไหม้ที่ช้ากว่า แต่ถ้าต้องการรมควันแบบรวดเร็ว

แบบผงก็ใช้ได้    ส่วนถ้าเป็นในทางอุตสาหกรรมก็จะแนะนำเป็น “ไม้บีช” เพราะให้กลิ่นคงที่ ไม่แรงจนกลบกลิ่นเนื้อของผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : http://www.ruampat.com/