by author1 author1

น้ำผัก กินดี มีประโยชน์จริงหรือ ?

น้ำผัก เป็นการแปรรูปผักไปเป็นเครื่องดื่มเพื่อให้รับประทานง่าย สะดวก และยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยมีสรรพคุณช่วยส่งเสริมสุขภาพ และอาจป้องกันโรคบางอย่างได้ แต่ก็ควรบริโภคในปริมาณพอดีและคำนึงถึงความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เสมอ เพราะอาจเสี่ยงสะสมสารพิษในร่างกาย หรืออาจทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูงได้หากไม่ทันระมัดระวัง

น้ำผักมีประโยชน์อย่างไร ?

เสริมปริมาณสารอาหาร

บำรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

กระตุ้นการเผาผลาญไขมันคอเลสเตอรอล

ป้องกันโรคอัลไซเมอร์

ข้อควรระวังในการดื่มน้ำผัก

สารเคมี → ผู้บริโภคควรเลือกน้ำผักที่ทำจากผักปลอดสาร

สารออกซาเลต (Oxalate) → เป็นสารที่พบได้มากในผักใบเขียวต่าง ๆ อาจทำให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตเกิดภาวะไตวายได้

ปริมาณน้ำตาล → น้ำผักผลไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาดมักมีส่วนผสมของน้ำเชื่อมหรือหัวเชื้อผสม อีกทั้งยังมีน้ำตาลสูง จึงควรเลือกบริโภคน้ำผักแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ที่ปราศจากสารปรุงรสอื่น ๆ หรือไม่มีน้ำตาล เพราะการรับประทานน้ำผักที่มีน้ำตาลปริมาณมากอาจทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูง น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้

 

ปฏิกิริยากับยา → การบริโภคน้ำผักในระหว่างที่ใช้ยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากน้ำผักอาจมีผลต่อประสิทธิภาพหรือการออกฤทธิ์ของยา เช่น การรับประทานน้ำผักที่มีวิตามินเคสูงอย่างคะน้าหรือผักโขม อาจส่งผลให้ยาวาร์ฟารินออกฤทธิ์ผิดไปจากเดิมได้ เป็นต้น

แหล่งที่มา : https://www.pobpad.com