by satit.t satit.t

ความแตกต่างระหว่างการบดให้เป็นผงแห้งและการทำให้เป็นผงด้วยการสเปรย์ดราย
การผลิตผงแห้งเป็นกระบวนการที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ยาจีนไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหาร วิธีการสองวิธีที่พบบ่อยในการผลิตผงคือการบดผงแห้งและการทำให้เป็นผงด้วยการสเปรย์ดราย ซึ่งแต่ละวิธีมีขั้นตอนและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ การเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานแต่ละชนิด

การบดให้เป็นผง:
การบดเป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือในการลดขนาดอนุภาคของวัตถุของแข็ง ซึ่งมักใช้ในการผลิตผงจากวัตถุดิบต่างๆ เช่น สมุนไพร เครื่องเทศ และสารเคมี กระบวนการบดมักนำวัตถุดิบมาบดหรือบดละเอียดในเครื่องบดเพื่อให้เป็นอนุภาคขนาดเล็ก
จุดสำคัญของการบดเป็นผง:
• กระบวนการ: วัตถุดิบถูกบดหรือบดให้เป็นอนุภาคเล็ก
• ขนาดอนุภาค: ขนาดอนุภาคของผงที่ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการบดและอุปกรณ์ที่ใช้
• พื้นที่ผิว: กระบวนการบดเพิ่มพื้นที่ผิวของวัตถุดิบซึ่งสามารถมีผลต่อการตอบสนองและอัตราการละลายของวัตถุดิบ
• การละลายน้ำ: หากวัตถุดิบมีกากผงที่ได้จะมาพร้อมกับกากของวัตถุดิบนั้นๆ หากนำไปละลายน้ำจะไปไม่รวมกับน้ำเป็นเนื้อเดียวกัน
จำเป็นต้องกรองออก เหมือนการชงชาที่ต้องมีถุงกรองออก
• วัตถุดิบ: วัตถุดิบจำเป็นต้องเป็นของแข็งแห้งเปราะในการบดให้เป็นผง

การทำให้เป็นผงแห้งด้วยการสเปรย์ดราย:
การสเปรย์ดรายเป็นวิธีที่ใช้ในการผลิตผงที่ละเอียดและมีความเรียบเนียน จากสารเหลว ซึ่งเกิดจากการพ่นสารของเหลวลงบนอากาศร้อนเพื่อให้สารแห้งและกลายเป็นผง การสเปรย์ดรายนั้นมักใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเคมีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์แบบผงสำเร็จเช่น ผงนม กาแฟ และสารตั้งต้นของยา
จุดสำคัญของการทำสเปรย์ดราย:
• กระบวนการ: สารเหลวถูกปล่อยไปเป็นหยดเล็กมากๆ และพ่นลงบนอากาศร้อน เมื่อน้ำหายไป จะกลายเป็นอนุภาคของผง
• ขนาดอนุภาค: การสเปรย์ดรายสามารถผลิตผงที่มีการกระจายขนาดอนุภาคเล็กมากๆและขนาดอนุภาคสามารถควบคุมได้
• พื้นที่ผิว: กระบวนการสเปรย์ดรายสามารถผลิตผงที่มีพื้นที่ผิวสูง ซึ่งอาจเป็นไปตามความต้องการของงานบางประเภท
• ความเรียบและความสม่ำเสมอ: การสเปรย์ดรายมักผลิตผงที่มีความเรียบและความสม่ำเสมอในเชิงขนาดอนุภาคและสมบัติ
• การละลายน้ำ : ผงที่ได้จะละลายน้ำเป็นเนื้อเดียวกัน เนื่องจากวัตถุดิบต้องผ่านการสกัดให้ได้ของเหลวออกมาก่อนจะนำมาสเปรย์ดราย
• วัตถุดิบ: วัตถุดิบป้อนเข้าเครื่องสเปรย์ดรายจะต้องของเหลว ไม่มีกากของแข็งชิ้นใหญ่ เพราะของเหลวต้องไหลผ่านหัวฉีดขนาดเล็ก

สรุป:
การบดและการสเปรย์ดรายเป็นวิธีการสำหรับการผลิตผงที่ต่างกันตามงานที่ต้องการ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า หรือสิ่งที่ต้องการผลิต และสารมารถปรับได้ด้วยการปรับแต่งได้ที่ตัวของเครื่องจักร โดยการใช้วิธีการบดแห้งจะมักทำกับวัตถุดิบที่แห้ง แข็งและผงที่ได้จะหยาบไม่สม่ำเสมอแต่ในขณะที่การใช้สเปรย์ดรายจะใช้กับวัตถุดิบที่เป็นของเหลว ต้องการผงที่ได้จากสารสกัดที่ละลายน้ำ ต้องการขนาดผงที่เล็กและผงที่ได้จะมีความสม่ำเสมอ

แหล่งที่มา
1. Verma, D. S., & Joshi, M. S. (2015). Spray drying of fruit and vegetable juices – a review. Journal of Food Engineering
2. Arif, S., & Khan, M. A. (2020). A review on mechanical pretreatment methods for particle size reduction of lignocellulosic biomass. Powder Technology
3. Schmidt, S. J., & Lee, J. D. R. (2016). Spray drying of food ingredients and applications: A review. Drying Technology
4. Alpaslan, J. M., & Doğu, S. H. (2019). Grinding characteristics and hydration properties of coconut residue: A source of dietary fiber. Food Research International
5. Sinha, V., & Singh, S. (2019). Spray drying of pharmaceuticals and biopharmaceuticals: Critical parameters and experimental process optimization approaches. Journal of Pharmaceutical Sciences