by author1 author1

ขั้นตอนการแปรรูปผงจากน้ำสารสกัดเมล็ดองุ่น


1.องุ่นนำมาแปรรูป

 

2.แปรรูปด้วย เครื่องสเปรย์ดรายเออร์ (SPRAY DRYER) อบแห้งแบบพ่นฝอยจากของเหลวให้เป็นผงแห้ง

 

3.ผลิตภัณฑ์ผงสารสกัดเมล็ดองุ่นที่ได้